Salamon király bölcsességei: 5 példa arra, hogy különböztesd meg az intelligens embert a butától!

Korának legokosabb és legismertebb embere volt Salamon király. Isten kegyelmét élvezte, odaadásáért és hűségéért cserében bölcsességet, gazdagságot, hírnevet és sikert kapott.

A Bölcsességek könyvében megtaláljuk leírva, hogy Salamon király szerint mi a különbség az emberi intelligencia és a butaság között. Hosszú időn keresztül figyelte, és tanulmányozta az embereket, majd tapasztalatai alapján 5 igen fontos jellemzőt állapított meg, mely alapján különbséget tehetünk az intelligens és a kevésbé intelligens emberek között.

Szülői hozzáállás

“A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának.”
Példabeszédek 10:1

Az okos, intelligens gyermekekre büszkék a szülők, viszont a buta gyermekek csak bosszúságot és szégyent okoznak.

Befektetés és kemény munka

“Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.”
Példabeszédek 10:5

Az okos ember kihasználja a lehetőségeit, időt és energiát takarít meg, figyelembe véve a jövő termését. A buta ember nem vág bele semmibe, fél a kockázattól, így szüret idején, nincs amit begyűjtsön, a termést hiába várja.

Képes hallani

“A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik.”
Példabeszédek 10:8

“Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást.”
Példabeszédek 10:17

Az okos ember meghallja, és meghallgatja, amit mondanak neki, a buta ember úgy gondolja, hogy mindig csak neki lehet igaza. Figyelmen kívül hagyja mások tanácsát, sőt, rossz néven veszi.

Hozzáállás a törvényhez

“Az ostobának a galádságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben.”
Példabeszédek 10:23

A buta ember könnyen figyelmen kívül hagyja a törvényt, leginkább áthágni szereti a szabályokat. Az okos ember örömmel dolgozik, segít másokon, és igyekszik betartani a szabályokat, törvényeket.

Csak jár a szája!

“Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget.”
Példabeszédek 10:11

“A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája.”
Példabeszédek 10:14

“Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg.”
Példabeszédek 10:21

Az intelligens emberek szavaik által inspirálnak másokat, hitet és reményt adnak, harmóniát sugároznak, nem beszélnek feleslegesen, nem okoskodnak. A buta emberek állandóan mindenről csak fecsegnek, soha be nem áll a szájuk, és nem sok értelme van a mondandójuknak.