A kutatók szerint boldogabbak azok a gyerekek, akiknek szoros kapcsolatuk van a nagyszüleikkel

Az amerikai Brigham Young Egyetemen készült egy tanulmány, amely azt vizsgálta, hogy milyen és mekkora szerepet töltenek be a nagyszülők a gyermekek fejlődésében. A kutatás megerősítette, hogy a nagyszülők nagyban tudják javítani a gyerekek boldogság és elégedettségérzetét.

“Az érdekelt minket, hogy a gyerekek számára mennyire fontosak a nagyszülők, ezért a kutatás során rengeteg olyan kérdést tettünk fel, ami a nagyszülőkhöz kapcsolódó érzelmi közelségre vonatkozik”

– mondta a tanulmány egyik vezetője, Jeremy Yorgason

A vizsgálatban valamivel több mint 400 ötödikes, 10-11 éves gyereket kérdeztek nagyszüleikkel való kapcsolatukról, azt is beleértve, hogy döntéshelyzetben kapnak-e tőlük tanácsokat, illetve az is érdekelte a kutatókat, hogy ha a gyermek életében probléma merül fel, azt megosztja-e a nagyszülőkkel.

A kérdőívek kiértékelése után azt állapították meg a szakemberek, hogy a nagyszülők és az unokák közötti érzelmi kötelék nagy hatással van a gyerekek pszichológiai, szociális, sőt, tanulmányi fejlődésére is. Kimutatták, hogy ha a nagyszülők aktívan részt vesznek unokáik életében, akkor a gyerekek döntő többsége elkötelezettebbé válik a tanulmányaival kapcsolatosan is. Emellett egy szoros nagyszülő-unoka kapcsolat olyan szociális készségek fejlődését is segíti, mint az empátia vagy a gondoskodás.

A nagymamák és a nagypapák tehát fontos “erőforrások”. Annak köszönhetően, hogy a kisiskolás gyerekek a szüleiken kívül más felnőttekkel is kapcsolatot tartanak, könnyebben tudják befogadni az őket körülvevő világot. Egy jó, szeretetteljes nagyszülő-unoka kapcsolat nem függ sem az anyagi helyzettől, sem attól, hogy az unoka szülei együtt vannak-e, vagy elváltak. Az sem szempont, hogy együtt lakik-e a gyermek a nagyszüleivel, sőt, általában erősebb kötelék alakul ki a felek között, ha nem egy háztartásban élnek! A tanulmány szerint ennek az lehet az oka, hogy külön háztartásokban élve a nagyszülőktől sokkal kevesebb korlátozó-fegyelmező üzenet érkezik, az együtt töltött időben mindkét fél inkább a másik pozitív tulajdonságaira fókuszál. Ez különösen fontos a korai kamaszkorban, amikor a szülők és a gyermekek között elkezdenek kialakulni a konfliktusok. “Ezekben az időkben az unokák bizalmast, szövetségest is látnak a nagyszülőkben.” – mondta Yorgason

Azok a gyerekek, akik közel állnak nagyszüleikhez, több önbizalommal rendelkeznek, mivel a szüleiken kívül a nagyszülők részéről is érzelmi biztonságban vannak.

És hogy mi a tanulság? Egy közeli nagyszülő-unoka kapcsolatból mindkét fél rengeteget tud profitálni, szebbé tudják tenni egymás életét. Szánjunk sok időt az unokáinkra!